Mới phát hành

Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Điểm bán   |   Thành viên   |   Site map
Lời bài hát

Lên Tiên Cung
  • Biểu diễn: Ngô Hồng Quang
  • Album: CD NGÔ HỒNG QUANG - NAM NHI
  • Thể loại: Nhạc quê hương
TÁC PHẨM BIỂU DIỄN HÒA ÂM
1. Nam Nhi
Nhạc : Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh
Ngô Hồng Quang Ngô Hồng Quang
2. Ngồi Tựa Mạn Thuyền
Nhạc : Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh
Ngô Hồng Quang Ngô Hồng Quang
3. Thả Lái Buông Chèo
Nhạc : Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh
Ngô Hồng Quang Ngô Hồng Quang
4. Lên Tiên Cung
Nhạc : Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh
Ngô Hồng Quang Ngô Hồng Quang
5. Gọi Đò
Nhạc : Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh
Ngô Hồng Quang Ngô Hồng Quang
6. Đêm Qua Nhớ Bạn
Nhạc : Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh
Ngô Hồng Quang Ngô Hồng Quang
7. Trèo Non Lội Suối
Nhạc : Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh
Ngô Hồng Quang Ngô Hồng Quang
8. Mười Nhớ
Nhạc : Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh
Ngô Hồng Quang Ngô Hồng Quang
9. Con Ếch
Nhạc : Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh
Ngô Hồng Quang Ngô Hồng Quang
10. Chim Khôn Đậu Nóc Nhà Quan
Nhạc : Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh
Ngô Hồng Quang Ngô Hồng Quang

Phim truyện Việt Nam
  • Phương Nam Corporation
  • Phuong Nam Book
  • Nhà sách Phương Nam Online
  • Megastar Cineplex
  • E Book