Mới phát hành

Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Điểm bán   |   Thành viên   |   Site map
Lời bài hát

Đàn chim Việt
  • Biểu diễn: Tấn Minh - 5 Dòng Kẻ
  • Album: CD LIVE SHOW VĂN CAO & PHẠM DUY: CUNG ĐÀN XƯA
  • Thể loại: Nhạc Phạm Duy
TÁC PHẨM BIỂU DIỄN HÒA ÂM
1. Đàn chim Việt
Nhạc : Văn Cao
Tấn Minh - 5 Dòng Kẻ Hoài Sa
2. Làng Tôi
Nhạc : Văn Cao
5 Dòng Kẻ Việt Anh
3. Ngày Mùa
Nhạc : Văn Cao
Mặt Trời Mới Việt Anh
4. Gánh Lúa
Nhạc : Phạm Duy
Mặt Trời Mới Đức Trí
5. Trương Chi
Nhạc : Văn Cao
Đức Tuấn Võ Thiện Thanh
6. Khối Tình Trương Chi
Nhạc : Văn Cao
Tấn Minh Việt Anh
7. Cung Đàn Xưa
Nhạc : Văn Cao
Nguyên Thảo Võ Thiện Thanh
8. Thiên Thai
Nhạc : Văn Cao
Nguyên Thảo Hoài Sa
9. Tiếng Sáo Thiên Thai
Nhạc : Phạm Duy - thơ: Thế Lữ
Nguyên Thảo - Uyên Linh Việt Anh
10. Mùa Xuân Đầu Tiên
Nhạc : Văn Cao
5 Dòng Kẻ Võ Thiện Thanh
11. Tạ Ơn Đời
Nhạc : Phạm Duy
Hồ Trung Dũng Đức Trí
12. Em Hiền Như Ma Soeur
Nhạc : Phạm Duy - thơ: Nguyễn Tất Nhiên
Hồ Trung Dũng Đức Trí
13. Tiễn Em
Nhạc : Phạm Duy - thơ: Cung Trầm Tưởng
Tấn Minh Việt Anh
14. Bên Cầu Biên Giới
Nhạc : Phạm Duy
Uyên Linh Đức Trí
15. Thà Như Giọt Mưa
Nhạc : Phạm Duy - thơ: Nguyễn Tất Nhiên
Đức Tuấn - Uyên Linh Hoài Sa
16. Còn Chút Gì Để Nhớ
Nhạc : Phạm Duy - thơ: Vũ Hữu Định
Đức Tuấn Võ Thiện Thanh
17. Bao Giờ Biết Tương Tư
Nhạc : Phạm Duy - Ngọc Chánh
Tuấn Ngọc Hoài Sa
18. Mùa Thu Chết
Nhạc : Phạm Duy - thơ: Apollinaire
Tuấn Ngọc Võ Thiện Thanh
19. Tình Ca
Nhạc : Phạm Duy
Tuấn Ngọc - Tấn Minh - Đức Tuấn - Hồ Trung Dũng Đức Trí

Phim truyện Việt Nam
  • Phương Nam Corporation
  • Phuong Nam Book
  • Nhà sách Phương Nam Online
  • Megastar Cineplex
  • E Book