Mới phát hành

Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Điểm bán   |   Thành viên   |   Site map
Lời bài hát

Dưới Cơn Mưa
  • Biểu diễn: Tô Minh Đức
  • Album: CD TÔ MINH ĐỨC - NGƯỜI LÃNG MẠN
  • Thể loại: Nhạc trẻ
TÁC PHẨM BIỂU DIỄN HÒA ÂM
1. Người Lãng Mạn (Instrumental)
Nhạc : N#A
N#A Phạm Hải Âu Ft. Thành Vương
2. Dưới Cơn Mưa (Instrumental)
Nhạc : N#A
N#A Phạm Hải Âu Ft. Thành Vương
3. Dưới Cơn Mưa
Nhạc : N#A
Tô Minh Đức Phạm Hải Âu Ft. Thành Vương
4. Chất Chứa
Nhạc : N#A
Tô Minh Đức Phạm Hải Âu Ft. Thành Vương
5. Chiếc Đĩa Than
Nhạc : N#A
Tô Minh Đức Phạm Hải Âu Ft. Thành Vương
6. Chiếc Hôn Phớt
Nhạc : N#A
Tô Minh Đức Phạm Hải Âu Ft. Thành Vương
7. Sẽ Tới Một Ngày
Nhạc : N#A
Tô Minh Đức Phạm Hải Âu Ft. Thành Vương
8. Những Mùa Đông Khác
Nhạc : N#A
Tô Minh Đức Phạm Hải Âu Ft. Thành Vương
9. Người Lãng Mạn
Nhạc : N#A
Tô Minh Đức Phạm Hải Âu Ft. Thành Vương

Phim truyện Việt Nam
  • Phương Nam Corporation
  • Phuong Nam Book
  • Nhà sách Phương Nam Online
  • Megastar Cineplex
  • E Book