Mới phát hành

Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Điểm bán   |   Thành viên   |   Site map
Lời bài hát

Bức Tranh Tình Nhân
  • Biểu diễn: Đan Trường
  • Album: DVD ĐAN TRƯỜNG - MƯA TRÊN CUỘC TÌNH
  • Thể loại: Nhạc trẻ
TÁC PHẨM BIỂU DIỄN HÒA ÂM
1. Intro
Nhạc : .
.
2. Mưa Trên Cuộc Tình (Version 2019)
Nhạc : Nhạc Hoa - LV: Lê Quang
Đan Trường
3. Biển Người Nhân Gian
Nhạc : Quốc Cường
Đan Trường
4. Biệt Khúc Chờ Nhau - Version 2019
Nhạc : LV: Lê Quang
Đan Trường
5. Bức Tranh Tình Nhân
Nhạc : Quốc Cường
Đan Trường
6. Mùa Xuân Có Nhau
Nhạc : Nguyễn Hồng Thuận
Đan Trường
7. Chờ Một Người Đến Bao Giờ
Nhạc : Cao Nam Thành
Đan Trường
8. Sai Trong Quá Khứ
Nhạc : Nguyễn Đình Vũ
Đan Trường

Phim truyện Việt Nam
  • Phương Nam Corporation
  • Phuong Nam Book
  • Nhà sách Phương Nam Online
  • Megastar Cineplex
  • E Book