Mới phát hành

Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Điểm bán   |   Thành viên   |   Site map
Lời bài hát

Tình 2000
  • Biểu diễn: Hồ Trung Dũng
  • Album: CD HỒ TRUNG DŨNG MEETS VÕ THIỆN THANH - SAIGON FEEL
  • Thể loại: Nhạc trẻ
TÁC PHẨM BIỂU DIỄN HÒA ÂM
1. Xích Lô
Nhạc : Võ Thiện Thanh
Hồ Trung Dũng Võ Thiện Thanh
2. Tình 2000
Nhạc : Võ Thiện Thanh
Hồ Trung Dũng Võ Thiện Thanh
3. Đôi Mắt
Nhạc : Võ Thiện Thanh
Hồ Trung Dũng Võ Thiện Thanh
4. Sài Gòn Có Mùa Thu
Nhạc : Võ Thiện Thanh
Hồ Trung Dũng Võ Thiện Thanh
5. Quán Cóc
Nhạc : Võ Thiện Thanh
Hồ Trung Dũng Võ Thiện Thanh
6. Phố Xuân
Nhạc : Võ Thiện Thanh
Hồ Trung Dũng Võ Thiện Thanh
7. Con Đường Anh Mơ
Nhạc : Võ Thiện Thanh
Hồ Trung Dũng Võ Thiện Thanh
8. Từ Khi Em Đến
Nhạc : Võ Thiện Thanh
Hồ Trung Dũng Võ Thiện Thanh
9. Gõ Cửa Thiên Đường
Nhạc : Võ Thiện Thanh
Hồ Trung Dũng Võ Thiện Thanh

Phim truyện Việt Nam
  • Phương Nam Corporation
  • Phuong Nam Book
  • Nhà sách Phương Nam Online
  • Megastar Cineplex
  • E Book