Mới phát hành

Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Điểm bán   |   Thành viên   |   Site map

Danh mục bài hát Phạm Duy đã được phép phổ biến

STT

TÊN BÀI HÁT

PHỔ THƠ

SỐ QĐPB - CNTBD


1

Ai đi trên dặm đường trường

Trích đoạn Trường ca con đường cái quan

44/QĐ-CNTBD ngày 23/05/2006


2

Ai vô xứ Huế thì vô

Trích đoạn Trường ca con đường cái quan

44/QĐ-CNTBD ngày 23/05/2006


3

Anh vái trời

Nguyễn Tất Nhiên

486/QĐ-CNTBD ngày 15/11/2012


4

Áo anh sứt chỉ đường tà

Hữu Loan

47/QĐ-CNTBD ngày 21/7/2005


5

Ave Maria

Hàn Mạc Tử

386/QĐ-CNTBD ngày 21/7/2011


6

Bà mẹ Gio Linh


47/QĐ-CNTBD ngày 21/7/2005


7

Bà mẹ quê


81/QĐ-CNTBD ngày 21/11/2005


8

Bài ca sao


67/QĐ-CNTBD ngày 11/12/2007


9

Bài ca trăng


67/QĐ-CNTBD ngày 11/12/2007


10

Bên cầu biên giới


486/QĐ-CNTBD ngày 15/11/2012


11

Biển khúc

Hàn Tấn Quang

486/QĐ-CNTBD ngày 15/11/2012


12

Cành hoa trắng


24/QĐ-CNTBD ngày 15/5/2007


13

Cây đàn bỏ quên


81/QĐ-CNTBD ngày 21/11/2005


14

Chàng dũng sĩ và con ngựa vàng (ảo hóa)

Phạm Thiên Thư

07/QĐ-CNTBD ngày 09/1/2013


15

Chắp tay hoa

Phạm Thiên Thư

07/QĐ-CNTBD ngày 09/1/2013


16

Chỉ chừng đó thôi


84/QĐ-CNTBD ngày 13/10/2006


17

Chiếc kẹp tóc thơm tho


84/QĐ-CNTBD ngày 13/10/2006


18

Chiều về trên sông


25/QĐ-CNTBD ngày 15/9/2008


19

Chú cuội


117/QĐ-CNTBD ngày 17/02/2011


20

Chuyện tình buồn

Phạm Văn Bình

24/QĐ-CNTBD ngày 15/5/2007


21

Cô Bắc Kỳ nho nhỏ

Nguyễn Tất Nhiên

486/QĐ-CNTBD ngày 15/11/2012


22

Cô hái mơ

Nguyễn Bính

39/QĐ-CNTBD ngày 23/9/2009


23

Cỏ hồng


24/QĐ-CNTBD ngày 15/5/2007


24

Con đường tình ta đi


67/QĐ-CNTBD ngày 11/12/2007


25

Còn gì nữa đâu


67/QĐ-CNTBD ngày 11/12/2007


26

Con quỳ lạy chúa trên trời

Nhất Tuấn

151/QĐ-CNTBD ngày 13/4/2012


27

Đà Lạt trăng mờ

Hàn Mạc Tử

386/QĐ-CNTBD ngày 21/7/2011


28

Đại nguyện

Phạm Thiên Thư

07/QĐ-CNTBD ngày 09/1/2013


29

Đây thôn Vĩ Dạ

Hàn Mạc Tử

117/QĐ-CNTBD ngày 17/02/2011


30

Đi dâu cho thiếp theo cùng


117/QĐ-CNTBD ngày 17/02/2011


31

Đố ai


84/QĐ-CNTBD ngày 13/10/2006


32

Đưa em tìm động hoa vàng

Phạm Thiên Thư

81/QĐ-CNTBD ngày 21/11/2005


33

Đừng bỏ em một mình

Hoài Trinh

39/QĐ-CNTBD ngày 23/9/2009


34

Đừng xa nhau


39/QĐ-CNTBD ngày 23/9/2009


35

Đường chiều lá rụng


117/QĐ-CNTBD ngày 17/02/2011


36

Đường em đi


24/QĐ-CNTBD ngày 15/5/2007


37

Em bé quê


81/QĐ-CNTBD ngày 21/11/2005


38

Em hát

Hàn Tấn Quang

486/QĐ-CNTBD ngày 15/11/2012


39

Em hiền như Ma Soeur

Nguyễn Tất Nhiên

486/QĐ-CNTBD ngày 15/11/2012


40

Em lễ chùa này

Phạm Thiên Thư

67/QĐ-CNTBD ngày 11/12/2007


41

Gánh lúa


24/QĐ-CNTBD ngày 15/5/2007


42

Gió đưa cành trúc la đà

Trích đoạn Trường ca con đường cái quan

44/QĐ-CNTBD ngày 23/05/2006


43

Giọt chuông Cam Lộ

Phạm Thiên Thư

07/QĐ-CNTBD ngày 09/1/2013


44

Giọt mưa trên lá


504/QĐ-CNTBD ngày 13/9/2011


45

Gọi em là đóa hoa sầu

Phạm Thiên Thư

67/QĐ-CNTBD ngày 11/12/2007


46

Gươm tráng sĩ


504/QĐ-CNTBD ngày 13/9/2011


47

Hai năm tình lận đận

Nguyễn Tất Nhiên

39/QĐ-CNTBD ngày 23/9/2009


48

Hãy yêu chàng

Nguyễn Tất Nhiên

151/QĐ-CNTBD ngày 13/4/2012


49

Hẹn hò


46/QĐ-CNTBD ngày 20/11/2008


50

Hoa rụng ven sông

Lưu Trọng Lư

25/QĐ-CNTBD ngày 15/9/2008


51

Hoa xuân


81/QĐ-CNTBD ngày 21/11/2005


52

Hoàng hoa

Bích Khê

166/QĐ-CNTBD ngày 20/4/2012


53

Hỡi sứ thần Thiên Chúa Gabriel

Hàn Mạc Tử

386/QĐ-CNTBD ngày 21/7/2011


54

Hồn là ai

Hàn Mạc Tử

386/QĐ-CNTBD ngày 21/7/2011


55

Huế đa tình

Bích Khê

166/QĐ-CNTBD ngày 20/4/2012


56

Hương rừng

Sơn Nam

84/QĐ-CNTBD ngày 13/10/2006


57

Huyền thoại một vùng biển

Thái Phương Thư

151/QĐ-CNTBD ngày 13/4/2012


58

Khối tình Trương Chi


25/QĐ-CNTBD ngày 15/9/2008


59

Khúc ru tình

Hàn Tấn Quang

486/QĐ-CNTBD ngày 15/11/2012


60

Kiếp nào có yêu nhau

Hoài Trinh

67/QĐ-CNTBD ngày 11/12/2007


61

Kỷ niệm


81/QĐ-CNTBD ngày 21/11/2005


62

Làm sao mà quên được


39/QĐ-CNTBD ngày 23/9/2009


63

Lời ru bú mớn nâng niu

Phạm Thiên Thư

07/QĐ-CNTBD ngày 09/1/2013


64

Lúa mẹ

Trích đoạn Trường ca mẹ VN

486/QĐ-CNTBD ngày 15/11/2012


65

Màu thời gian

Đoàn Phú Tứ

151/QĐ-CNTBD ngày 13/4/2012


66

Mẹ chờ mong

Trích đoạn Trường ca mẹ VN

486/QĐ-CNTBD ngày 15/11/2012


67

Mẹ ta

Trích đoạn Trường ca mẹ VN

486/QĐ-CNTBD ngày 15/11/2012


68

Mẹ xinh đẹp

Trích đoạn Trường ca mẹ VN

486/QĐ-CNTBD ngày 15/11/2012


69

Mộ khúc

Xuân Diệu

47/QĐ-CNTBD ngày 21/7/2005


70

Mơ tiên

Bích Khê

166/QĐ-CNTBD ngày 20/4/2012


71

Một bàn tay


504/QĐ-CNTBD ngày 13/9/2011


72

Một cõi trời

Bích Khê

166/QĐ-CNTBD ngày 20/4/2012


73

Mùa đông chiến sĩ


486/QĐ-CNTBD ngày 15/11/2012


74

Mưa rơi


39/QĐ-CNTBD ngày 23/9/2009


75

Mùa thu chết

Apollinaire

151/QĐ-CNTBD ngày 13/4/2012


76

Nắng chiều rực rỡ


151/QĐ-CNTBD ngày 13/4/2012


77

Này người ơi

Trích đoạn Trường ca con đường cái quan

44/QĐ-CNTBD ngày 23/05/2006


78

Nếu một mai em sẽ qua đời


39/QĐ-CNTBD ngày 23/9/2009


79

Ngậm ngùi

Huy Cận

47/QĐ-CNTBD ngày 21/7/2005


80

Ngày đó chúng mình


67/QĐ-CNTBD ngày 11/12/2007


81

Ngày em 20 tuổi


25/QĐ-CNTBD ngày 15/9/2008


82

Ngày tháng hạ


117/QĐ-CNTBD ngày 17/02/2011


83

Ngày trở về


47/QĐ-CNTBD ngày 21/7/2005


84

Ngày xưa Hoàng Thị

Phạm Thiên Thư

81/QĐ-CNTBD ngày 21/11/2005


85

Nghìn năm vẫn chưa quên


25/QĐ-CNTBD ngày 15/9/2008


86

Nghìn thu


117/QĐ-CNTBD ngày 17/02/2011


87

Nghìn trùng xa cách


81/QĐ-CNTBD ngày 21/11/2005


88

Nha Trang ngày về


81/QĐ-CNTBD ngày 21/11/2005


89

Nhạc tuổi vàng


504/QĐ-CNTBD ngày 13/9/2011


90

Những gì sẽ mang theo về cõi chết


486/QĐ-CNTBD ngày 15/11/2012


91

Nỗi nhớ vô thường

Hàn Tấn Quang

486/QĐ-CNTBD ngày 15/11/2012


92

Nụ tầm xuân


84/QĐ-CNTBD ngày 13/10/2006


93

Nước mắt rơi


486/QĐ-CNTBD ngày 15/11/2012


94

Nương chiều


47/QĐ-CNTBD ngày 21/7/2005


95

Ông trăng xuống chơi


24/QĐ-CNTBD ngày 15/5/2007


96

Pháp thân

Phạm Thiên Thư

07/QĐ-CNTBD ngày 09/1/2013


97

Phố buồn


486/QĐ-CNTBD ngày 15/11/2012


98

Phượng Trì

Hàn Mạc Tử

386/QĐ-CNTBD ngày 21/7/2011


99

Phượng yêu


67/QĐ-CNTBD ngày 11/12/2007


100

Qua suối mây hồng

Phạm Thiên Thư

07/QĐ-CNTBD ngày 09/1/2013


101

Quê nghèo


47/QĐ-CNTBD ngày 21/7/2005


102

Rồi đây anh sẽ đưa em về nhà


24/QĐ-CNTBD ngày 15/5/2007


103

Sầu lãng tử

Bích Khê

166/QĐ-CNTBD ngày 20/4/2012


104

Tạ ơn đời


504/QĐ-CNTBD ngày 13/9/2011


105

Tâm xuân

Phạm Thiên Thư

07/QĐ-CNTBD ngày 09/1/2013


106

Tây tiến

Quang Dũng

24/QĐ-CNTBD ngày 15/5/2007


107

Thà là giọt mưa rớt trên tượng đá

Nguyễn Tất Nhiên

486/QĐ-CNTBD ngày 15/11/2012


108

Thi vị

Bích Khê

166/QĐ-CNTBD ngày 20/4/2012


109

Thú đau thương

Lưu Trọng Lư

151/QĐ-CNTBD ngày 13/4/2012


110

Thương ai nhớ ai


67/QĐ-CNTBD ngày 11/12/2007


111

Thương tình ca


24/QĐ-CNTBD ngày 15/5/2007


112

Thuyền viễn xứ

Huyền Chi

47/QĐ-CNTBD ngày 21/7/2005


113

Tiễn em

Cung Trầm Tưởng

117/QĐ-CNTBD ngày 17/02/2011


114

Tiếng đàn tôi


84/QĐ-CNTBD ngày 13/10/2006


115

Tiếng hát trên sông Lô


486/QĐ-CNTBD ngày 15/11/2012


116

Tiếng sáo thiên thai

Thế Lữ

84/QĐ-CNTBD ngày 13/10/2006


117

Tiếng thu

Lưu Trọng Lư

39/QĐ-CNTBD ngày 23/9/2009


118

Tìm nhau


67/QĐ-CNTBD ngày 11/12/2007


119

Tình ca


47/QĐ-CNTBD ngày 21/7/2005


120

Tình ca mùa thu


39/QĐ-CNTBD ngày 23/9/2009


121

Tình cầm

Hoàng Cầm

84/QĐ-CNTBD ngày 13/10/2006


122

Tình hờ


25/QĐ-CNTBD ngày 15/9/2008


123

Tình hoài hương


84/QĐ-CNTBD ngày 13/10/2006


124

Tình kỹ nữ


504/QĐ-CNTBD ngày 13/9/2011


125

Tình qua tin nhắn

Hàn Tấn Quang

486/QĐ-CNTBD ngày 15/11/2012


126

Tình quê

Hàn Mạc Tử

386/QĐ-CNTBD ngày 21/7/2011


127

Tóc mai sợi vắn sợi dài


25/QĐ-CNTBD ngày 15/9/2008


128

Tôi chết rồi tiếng nói như châu

Bích Khê

166/QĐ-CNTBD ngày 20/4/2012


129

Tôi đang mơ giấc mộng dài


25/QĐ-CNTBD ngày 15/9/2008


130

Trăm năm bến cũ

Lưu Trọng Văn

84/QĐ-CNTBD ngày 13/10/2006


131

Trăng sao rớt rụng

Hàn Mạc Tử

386/QĐ-CNTBD ngày 21/7/2011


132

Trên đồi xuân


39/QĐ-CNTBD ngày 23/9/2009


133

Trút linh hồn

Hàn Mạc Tử

386/QĐ-CNTBD ngày 21/7/2011


134

Tuổi hồng


25/QĐ-CNTBD ngày 15/9/2008


135

Tuổi mộng mơ


25/QĐ-CNTBD ngày 15/9/2008


136

Tuổi ngọc


24/QĐ-CNTBD ngày 15/5/2007


137

Tuổi thần tiên


25/QĐ-CNTBD ngày 15/9/2008


138

Tỳ bà

Bích Khê

39/QĐ-CNTBD ngày 23/9/2009


139

Vết sâu

Nguyên Sa

25/QĐ-CNTBD ngày 15/9/2008


140

Viễn du


486/QĐ-CNTBD ngày 15/11/2012


141

Vợ chồng quê


84/QĐ-CNTBD ngày 13/10/2006


142

Vô thường


84/QĐ-CNTBD ngày 13/10/2006


143

Võng


504/QĐ-CNTBD ngày 13/9/2011


144

Xuân ca


81/QĐ-CNTBD ngày 21/11/2005


145

Xuân nồng


486/QĐ-CNTBD ngày 15/11/2012


146

Xuất quân


504/QĐ-CNTBD ngày 13/9/2011


147

Yêu là chết ở trong lòng


25/QĐ-CNTBD ngày 15/9/2008


148

Đêm xuân


208/QĐ-CNTBD 2013


149

Tình nghèo

Hồng Nam

208/QĐ-CNTBD 2013


150

Mộng du


208/QĐ-CNTBD 2013


151

Hái hoa


176/QĐ-CNTBD 2013


152

Chú cuội


176/QĐ-CNTBD 2013


153

Tuổi xuân


176/QĐ-CNTBD 2013


154

Tuổi vu vơ


176/QĐ-CNTBD 2013


155

Tuổi bâng khuâng


176/QĐ-CNTBD 2013


156

Gió thoảng đêm hè


176/QĐ-CNTBD 2013


157

Chú bé bắt được con công


176/QĐ-CNTBD 2013


158

Thằng Bờm


176/QĐ-CNTBD 2013


159

Bé bắt dế


176/QĐ-CNTBD 2013


160

Đưa bé đến trường


176/QĐ-CNTBD 2013


161

Đốt lá trên sân


176/QĐ-CNTBD 2013DANH MỤC NHẠC NƯỚC NGOÀI - LỜI VIỆT PHẠM DUY ĐƯỢC PHÉP PHỔ BiẾN

STT

TÊN BÀI HÁT

TÊN GỐC

TÁC GiẢ GỐC

SỐ QĐ PHỔ BIẾN

1

Ave Maria


Schuber (1797-1828)


2

Ave Maria

Prelude No. 1 in C major

Bach (1685 – 1750), Gounod (1818 – 1893).

48/QĐ-CNTBD ngày 30/9/2010

3

Bi ca

Elégie

Jule Massenet (1842 – 1912)

48/QĐ-CNTBD ngày 30/9/2010

4

Cánh buồm xưa

La Paloma

Sebastián Iradier (1809 – 1865

48/QĐ-CNTBD ngày 30/9/2010

5

Chiều tà

Serenata

Toselli (1883 – 1926)

48/QĐ-CNTBD ngày 30/9/2010

6

Dạ khúc

Serenade

Schubert (1797 - 1828 )

48/QĐ-CNTBD ngày 30/9/2010

7

Dòng sông xanh

Blue Danube

Johann Strauss (1804 – 1849)

48/QĐ-CNTBD ngày 30/9/2010

8

Hắt hiu

les Millions d’ Arlequin

R. Drigo (1846 – 1930)

48/QĐ-CNTBD ngày 30/9/2010

9

Khi màn nhung mở ra

For Elise

Beethoven (1770 – 1827)

48/QĐ-CNTBD ngày 30/9/2010

10

Khúc ca ly biệt

Solveig

Grieg (1843 – 1907

48/QĐ-CNTBD ngày 30/9/2010

11

Khúc hát thanh xuân

When were are young

Johann Strauss (1804 – 1849)

48/QĐ-CNTBD ngày 30/9/2010

12

Mơ mòng

Traumerei

Schumann (1810 – 1856)

48/QĐ-CNTBD ngày 30/9/2010

13

Mối tình xa xưa

Waltz, op.39, N0.15

Brahms (1833 – 1897

48/QĐ-CNTBD ngày 30/9/2010

14

Sầu

Tristesse – Etude Op.10, No.3

Chopin (1810 – 1849)

48/QĐ-CNTBD ngày 30/9/2010

15

Sầu dương thế

Chant Hindou

Rimsky Korsdakoff (1844 – 1908)

48/QĐ-CNTBD ngày 30/9/2010

16

Tình vui

Plaisir D’amour

P. Martini (1741 – 1816)

48/QĐ-CNTBD ngày 30/9/2010

17

Trở về mái nhà xưa

Back to Sorrento

Ernesto de Curtis(1875 – 1937)

48/QĐ-CNTBD ngày 30/9/2010

18

Vũ nữ thân gầy

La Cumparsita

Gerardo Hernan Matos Rodríguez (1897 – 1948)

48/QĐ-CNTBD ngày 30/9/2010

19

Hoa đào ca

Sakura

Dân ca Nhật

674/QĐ-CNTBD ngày 24/11/2011

20

Nhớ thương

Ariang

Dân ca Hàn Quốc

674/QĐ-CNTBD ngày 24/11/2011

21

Nàng đi xem hội

She moved througt the fair

Dân ca AiLen

674/QĐ-CNTBD ngày 24/11/2011

22

Ôi giàn thiên lý đã xa

Chevre Feuille Que Tu Es Loin

Dân ca AiLen

674/QĐ-CNTBD ngày 24/11/2011

23

Vai áo màu xanh

Greensleeves

Dân ca Anh

674/QĐ-CNTBD ngày 24/11/2011

24

Clê-Măng-Tai

Clementine

Dân ca Anh

674/QĐ-CNTBD ngày 24/11/2011

25

Về đây nơi đất mới

This land is your land

Dân ca Mỹ

674/QĐ-CNTBD ngày 24/11/2011

26

Chủ nhật buồn

Sombre Dimanche

Seress Rejso

674/QĐ-CNTBD ngày 24/11/2011

27

Hận tình trong mưa

Koibito Yo

Itsuwa Mayumi

393/QĐ-CNTBD ngày 20/9/2012

28

Lại gần bên em

Vien M'embrasser

Julio Lglesias

421/QĐ-CNTBD ngày 17/10/2012

29

Khi xưa ta bé

Bang bang

Sonny Bono

61/QĐ-CNTBD 2013

30

Em đẹp nhất đêm nay

La plus belle pour aller danser

Charles Aznavour

63/QĐ-CNTBD 2013

31

Những nụ tình xanh

Tous les garcons et toutes les filles

Francoise Hardy, Roger Samyn

63/QĐ-CNTBD 2013

32

Cuộc phiêu lưu

L'aventura

Eric Charden

63/QĐ-CNTBD 2013

33

Trong nắng trong gió

Dan so lei et dans le vent

Paul Mauriat

63/QĐ-CNTBD 2013

34

Chàng

Lui

Michele Torr

63/QĐ-CNTBD 2013

35

Nàng

Elle Etait Belle

Herve Vilard

63/QĐ-CNTBD 2013

36

Tiễn em nơi phi trường

Adieu Jolie Candy

Michel Berger

63/QĐ-CNTBD 2013

37

Gọi tên người yêu

Aline

Christophe (Daniel Bevilacqua)

63/QĐ-CNTBD 2013

38

Đưa nhau lên núi

Himalaya

C. Jerome (Claude Dhotel)

63/QĐ-CNTBD 2013

39

Cơn đau tình ái

Mal

Christophe (Daniel Bevilacqua)

63/QĐ-CNTBD 2013

40

Tình cho không

L'amour c'est pour rien

Enrico Macias

63/QĐ-CNTBD 2013

41

Em xa rồi

Sans Elle

Sonny Bono

63/QĐ-CNTBD 2013

42

Ngày tân hôn

Oui devant dieu (La novia)

Joaquin Prieto

63/QĐ-CNTBD 2013

43

Paris âu yếm

Paris tu m'as pris dans tes bras

Enrico Macias

63/QĐ-CNTBD 2013

44

Anh vẫn không đổi thay

Je n'ai pas change

Julio Iglesias

63/QĐ-CNTBD 2013

45

Anh và em

Un homme et une femme

Francis Lai

63/QĐ-CNTBD 2013

46

Tình đến rồi đi

Il pleut sur Bruxelles

Dalida

63/QĐ-CNTBD 2013

47

Tiếng cười trong đêm

La nuit

Salvatore Adamo

63/QĐ-CNTBD 2013

48

Này em

A toi

Joe Dassin

63/QĐ-CNTBD 2013

49

Lữ khách trong mưa

Le passager de la pluie

Francis Lai

63/QĐ-CNTBD 2013

50

Thư gửi mẹ

Lettre a ma mere

Gloria Lasso

63/QĐ-CNTBD 2013

51

Vắng bóng người yêu

Apres Toi

Klaus Munro, Mario Panas, Yves Dessca

63/QĐ-CNTBD 2013

52

Biết ra sao ngày sau

Que sera, sera

J. Livingston - Ray Evans

63/QĐ-CNTBD 2013

53

Khi ta hai mươi

All I have to do is dream

Boudleaux Bryant

63/QĐ-CNTBD 2013PNF
« Quay lại trang trước Số lần xem: 4552
Bản in   Gửi bạn bè
Phim truyện Việt Nam
  • Phương Nam Corporation
  • Phuong Nam Book
  • Nhà sách Phương Nam Online
  • Megastar Cineplex
  • E Book