Mới phát hành

Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Điểm bán   |   Thành viên   |   Site map
Lời bài hát

Bài Ca Tự Do
  • Biểu diễn: Khánh Linh - MTV
  • Album: CD KHÁNH LINH'S JOURNEY (KHÁNH LINH & VÕ THIỆN THANH)
  • Thể loại: Nhạc trẻ
TÁC PHẨM BIỂU DIỄN HÒA ÂM
1. Bài Ca Tự Do
Nhạc : Võ Thiện Thanh
Khánh Linh - MTV Võ Thiện Thanh
2. Bay Trên Những Ngọn Đồi
Nhạc : Võ Thiện Thanh
Khánh Linh Võ Thiện Thanh
3. Mưa Đêm
Nhạc : Võ Thiện Thanh
Khánh Linh Võ Thiện Thanh
4. Tình Ca Thủy Thủ
Nhạc : Võ Thiện Thanh
Khánh Linh Võ Thiện Thanh
5. Nghe Tiếng Trùng Khơi
Nhạc : Võ Thiện Thanh
Khánh Linh Võ Thiện Thanh
6. Băng Qua Cánh Đồng
Nhạc : Võ Thiện Thanh
Khánh Linh Võ Thiện Thanh
7. Tiếng Chuông
Nhạc : Võ Thiện Thanh
Khánh Linh Võ Thiện Thanh
8. Tôi Quét Lá Đa
Nhạc : Võ Thiện Thanh
Khánh Linh Võ Thiện Thanh

Phim truyện Việt Nam
  • Phương Nam Corporation
  • Phuong Nam Book
  • Nhà sách Phương Nam Online
  • Megastar Cineplex
  • E Book